Целулозна хартија

May 22, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ БАСИК 8+2/1 3 слоја

 • Димензии: ............... 12*9,5
 • Пакување: ................. 10/8
 • Слоеви: ...................3 слоја
 • Тежина: ....................40 гр.
 • Должина: .....................8 м.
 • Бр. на листови: .............65
 • 100% целулоза
 • Перфорирана
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ КЛАСИК 8+2/1 3 слоја

 • Димензии……………...12х9,5
 • Пакување…………........10/6
 • Слоеви.......................3
 • Тежина………………......55 гр
 • Должина.................9,1м
 • Бр.на листови......76 листа
 • 100%Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ МЕГА 8+2/1 2 слоја

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување..............10/6
 • Слоеви...................2
 • Тежина...............65 гр
 • Должина..............14,6м
 • Бр на листови........122 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ КЛАСИК 8+2/1 2 слоја

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување................10/6
 • Слоеви.......................2
 • Тежина .................55 гр
 • Должина...............11,5м
 • Бр на листови......96 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ БАСИК 8+2/1 2 слоја

 • Димензии...............12х9,5
 • Пакување..................10/8
 • Слоеви.........................2
 • Тежина....................40 гр
 • Должина...................8,4м
 • Бр на листови........70 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ДЕЛУКС 8/1

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување..................8/6
 • Слоеви........................3
 • Тежина ..................95 гр
 • Должина................21,5м
 • Бр на листови............180
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ТЕХА црвена

 • Димензии............9.,5х11
 • Пакување................60/1
 • Слоеви.......................2
 • Тежина ..................70 гр
 • Бр.на листови............155
 • Должина...................17м
 • 100% целулоза
 • Перфорирана
May 17, 2017

Тоалетна хартија СОФТЕХА 12/1

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување................12/4
 • Слоеви........................2
 • Тежина............... .....52 г
 • Должина................11,4 м
 • Бр.на листови..............95
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано