ТЕХА ДОО

Ул. 852 број 58

1000 Скопје, Македонија

Тел. Факс +389 2 2561 046

Мобилен +389 70 364 662

Е-пошта: teha@on.net.mk