Целулозна хартија

May 17, 2017

Тоалетна хартија ЕКСТРА ТЕХА 4/1

  • Димензии............12х9,5
  • Пакување...............4/12
  • Слоеви......................2
  • Тежина.................60 гр
  • Должина..............13,2м
  • 100%Целулоза
  • Перфорирано