Рециклирана хартија

May 22, 2017

Тоалетна хартија БУМАГА 4

 • Димензии ............................9,50*12
 • Пакување: ................................40/1
 • Слоеви:........................................... 2
 • Тежина: ..................................150 гр.
 • Број на листови: ........................300
 • Должина: ..................................36 м.
 • Рециклирана
 • Перфорирана.
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЕКО ТЕХА 8/1

 • Димензии............12,5х9,5
 • Пакување...................8/6
 • Слоеви.........................2
 • Тежина....................55 гр
 • Должина.................11,3М
 • Бр.на листови...............90
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано