Салфети 33*33

May 22, 2017

Салвети СОФТЕХА 100/1

 • Димензии: ....................33*33
 • Пакување: .....................100/1
 • Слоеви: ..........................1 слој
 • Тежина: .......................190 гр.
 • 100% целулоза
May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ ДЕКОР 40/1

 • Димензии............33*33/40
 • Пакување.................48/1
 • Слоеви........................2
 • Тежина..................150 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ ДЕКОР 100/1

 • Димензии........33*33/100
 • Пакување..............24/1
 • Слоеви......................1
 • Тежина...............200 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ 100/1

 • Димензии............33*33/100
 • Пакување..................24/1
 • Слоеви.........................1
 • Тежина..................200 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА 80/1

 • Димензии ...........33*33/80
 • Пакувиање................80/1
 • Слоеви.........................1
 • Тежина..................140 гр
 • 100% Целулоза