ПОДМЕТАЧИ ЗА КАФЕ

May 17, 2017

Подметачи за кафе 500/1

  • Димензија............8х13
  • Пакување.............00/1
  • Слоеви....................1
  • Тежина..............265гр
  • 100% Целулоза