ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА

May 17, 2017

Тоалетна хартија ТЕХА црвена

 • Димензии............9.,5х11
 • Пакување................60/1
 • Слоеви.......................2
 • Тежина ..................70 гр
 • Бр.на листови............155
 • Должина...................17м
 • 100% целулоза
 • Перфорирана
May 17, 2017

Тоалетна хартија СОФТЕХА 12/1

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување................12/4
 • Слоеви........................2
 • Тежина............... .....52 г
 • Должина................11,4 м
 • Бр.на листови..............95
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЕКО ТЕХА 8/1

 • Димензии............12,5х9,5
 • Пакување...................8/6
 • Слоеви.........................2
 • Тежина....................55 гр
 • Должина.................11,3М
 • Бр.на листови...............90
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЕКСТРА ТЕХА 4/1

 • Димензии............12х9,5
 • Пакување...............4/12
 • Слоеви......................2
 • Тежина.................60 гр
 • Должина..............13,2м
 • 100%Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЕКО ТЕХА 4/1

 • Димензии............12х9,5
 • Пакување..............4/12
 • Слоеви......................2
 • Тежина..................65 гр
 • Должина...............14,4м
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија БУМАГА С

 • Димензии..............9х11
 • Пакување..............40/1
 • Слоеви.....................2
 • Бр.на листови..........230
 • Должина..............25,3м
 • Рециклирана
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија БУМАГА Х

 • Димензии.........9,5х11
 • Пакување............60/1
 • Слоеви...................2
 • Бр.на листови........168
 • Должина............18,5м
 • Рециклирано
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ТЕМПО

 • Димензии..........9,5х13
 • Пакување.............40/1
 • Слоеви....................2
 • Бр.на листови.........350
 • Должина.............45,5м
 • Рециклирана
May 17, 2017

Тоалетна хартија ТЕХА

 • Димензии................ 9,5х13
 • Пакување...................40/1
 • Слоеви..........................1
 • Тежина................ 160 гр.
 • Рециклирана