teha

May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ ДЕКОР 100/1

 • Димензии........33*33/100
 • Пакување..............24/1
 • Слоеви......................1
 • Тежина...............200 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ 100/1

 • Димензии............33*33/100
 • Пакување..................24/1
 • Слоеви.........................1
 • Тежина..................200 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА 80/1

 • Димензии ...........33*33/80
 • Пакувиање................80/1
 • Слоеви.........................1
 • Тежина..................140 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Тоалетна хартија СУМАГА 3

 • Димензии...........9,5х11
 • Пакување..............60/1
 • Слоеви.....................2
 • Тежина................71 гр
 • Бр.на листови..........126
 • Должина...............13,9
 • Рециклирана
 • Перфорирана
May 17, 2017

Тоалетна хартија СУМАГА 1

 • Димензии...............9х11
 • Пакување...............60/1
 • Слоеви......................2
 • Тежина..................70 гр
 • Должина...............12,3м
 • Бр.на листови...........112
 • Перфорирано
 • 100% целулоза
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ МЕГА 8+2/1 3 слоја

 • Димензии………..12х9,5
 • Пакување...........10/6
 • Слоеви..................3
 • Тежина.............65 гр.
 • Должина..........10,5м
 • Бр.листови............88
 • 100 % Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ КЛАСИК 8+2/1 3 слоја

 • Димензии……………...12х9,5
 • Пакување…………........10/6
 • Слоеви.......................3
 • Тежина………………......55 гр
 • Должина.................9,1м
 • Бр.на листови......76 листа
 • 100%Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ МЕГА 8+2/1 2 слоја

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување..............10/6
 • Слоеви...................2
 • Тежина...............65 гр
 • Должина..............14,6м
 • Бр на листови........122 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ КЛАСИК 8+2/1 2 слоја

 • Димензии..............12х9,5
 • Пакување................10/6
 • Слоеви.......................2
 • Тежина .................55 гр
 • Должина...............11,5м
 • Бр на листови......96 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано
May 17, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ БАСИК 8+2/1 2 слоја

 • Димензии...............12х9,5
 • Пакување..................10/8
 • Слоеви.........................2
 • Тежина....................40 гр
 • Должина...................8,4м
 • Бр на листови........70 листа
 • 100% Целулоза
 • Перфорирано