teha

May 22, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ БАСИК 8+2/1 3 слоја

 • Димензии: ............... 12*9,5
 • Пакување: ................. 10/8
 • Слоеви: ...................3 слоја
 • Тежина: ....................40 гр.
 • Должина: .....................8 м.
 • Бр. на листови: .............65
 • 100% целулоза
 • Перфорирана
May 22, 2017

Тоалетна хартија БУМАГА 4

 • Димензии ............................9,50*12
 • Пакување: ................................40/1
 • Слоеви:........................................... 2
 • Тежина: ..................................150 гр.
 • Број на листови: ........................300
 • Должина: ..................................36 м.
 • Рециклирана
 • Перфорирана.