teha

May 22, 2017

Салвети СОФТЕХА 100/1

 • Димензии: ....................33*33
 • Пакување: .....................100/1
 • Слоеви: ..........................1 слој
 • Тежина: .......................190 гр.
 • 100% целулоза
May 22, 2017

Тоалетна хартија ЛУКСОРИ БАСИК 8+2/1 3 слоја

 • Димензии: ............... 12*9,5
 • Пакување: ................. 10/8
 • Слоеви: ...................3 слоја
 • Тежина: ....................40 гр.
 • Должина: .....................8 м.
 • Бр. на листови: .............65
 • 100% целулоза
 • Перфорирана
May 22, 2017

Тоалетна хартија БУМАГА 4

 • Димензии ............................9,50*12
 • Пакување: ................................40/1
 • Слоеви:........................................... 2
 • Тежина: ..................................150 гр.
 • Број на листови: ........................300
 • Должина: ..................................36 м.
 • Рециклирана
 • Перфорирана.
May 17, 2017

Салвети ЛУКСОРИ ДЕКОР 40/1

 • Димензии............33*33/40
 • Пакување.................48/1
 • Слоеви........................2
 • Тежина..................150 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА во боја 80/1

 • Димензии............25*25/70
 • Пакување.................10/1
 • Слоеви .......................1
 • Тежина...................90 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА 80/1

 • Димензии.............25*25/70
 • Пакување..............10/1
 • Слоеви....................1
 • Тежина....................90 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА 80/1

 • Димензии...........25*25/70
 • Пакување................10/1
 • Слоеви.......................1
 • Тежина..................90 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СОФТЕХА 50/1

 • Димензии..........25*25/50
 • Пакување...............14/1
 • Слоеви.......................1
 • Тежина..................70 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СТЕП 40/1

 • Димензии...........25*25/40
 • Пакување................16/1
 • Слоеви......................1
 • Тежина.................50 гр
 • 100% Целулоза
May 17, 2017

Салвети СТЕП 60/1

 • Димензии...........25*25/60
 • Пакување................12/1
 • Слоеви.......................1
 • Тежина..................70 гр
 • 100% Целулоза